• Cold Drawn Steel Pipe For Ecuador

    Эквадорын хүйтэн зурсан ган хоолой

    Хүйтэн татсан ган хоолой нь нэг төрлийн ган хоолой бөгөөд өөр өөр үйлдвэрлэлийн процессын дагуу ангилдаг бөгөөд энэ нь халуун цувисан (өргөтгөсөн) хоолойноос ялгаатай юм. Ноосон хоолойн хоосон эсвэл түүхий эд хоолойн диаметрийг өргөжүүлэх явцад олон тооны хүйтэн зурах процесс явагдана. Нарийвчлал ба гадаргуугийн чанар нь халуун цувисан ган хоолойнхоос илт давуу боловч технологийн хязгаарлалтын улмаас диаметр, урт нь тодорхой хэмжээгээр хязгаарлагддаг.

  • Hot Rolled Seamless Steel Pipe

    Халуун цувисан үл үзэгдэх ган хоолой

    Халуун цувисан үл үзэгдэх ган хоолой: халуун өнхрөх нь хүйтэн талт өнхрөлттэй харьцуулагддаг бөгөөд үүнийг дахин талсжих температураас доош, харин халуун өнхрүүлгийг дахин талсжих температураас дээш түвшинд явуулдаг.